01/12/15

Có nhiều chuyện xảy ra nhanh quá! Con người ta cần có thời gian để quen với điều đó. Chào tháng 12! Chào những lựa chọn, những định hướng mới, và cũng nên có những người bạn mới.